Romusõidukite utiliseerimine

Beast on võtnud omale maksimaalse kohustuse, et käsitleda kõiki keskkonda puudutavaid küsimusi kõrge vastutustundega.

Sellest tulenevalt on oluline ka romusõidukite, ehk enda aja ära elanud neljarattaliste kaaslatega, ümber käia hoole ja parimaid praktikaid arvestavate protsessidega. Moodsate tehnoloogiate ja tänapäevaste materjalide kasutuselevõtuga on sõiduki valmistaja viinud keskkonnale tekkiva ohu miinimumini, mis tähendab seda, et enamus kaasaegse autode juurest kasutatavaid materjale on korduvkasutatavad, keskkonnasõbralikud ja ringlusseevõetavad.

Romusõidukiks muutunud sõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmetete käitlemise õigust omav ettevõtja. Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või selle üleandmine kolmandale isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitlemise õigust on seadusega keelatud ja karistatav tegevus.

Romusõidukiks muutunud sõiduk tuleb toimetada lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või toimetada see sama marki sõidukit müüvasse ettevõttesse.

Jäätmeluba omavate ettevõtete nimekiri on nähtav Autolammutuse Liidu kodulehelt.

Viies romusõiduki tagasi sama marki müüvale autoesindusele või jäätmeluba omavale ettevõttele saab iga sõidukiomanik kaasa aidata meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse ning puhtama elukeskkonna säilimisele.

We use cookies to ensure that we give you the best experience. If you continue using this website, we'll assume that you are happy about that.