PERSONVERN

Personvernet til våre brukere er viktig for oss. Hovedprinsippet til Beast er å respektere brukerens personvern med hensyn til opplysninger vi kan samle inn på vår nettside https://beast.rent, gjennom Beast Rent mobilapplikasjon (tilgjengelig for iOS og Android enheter) og på andre nettsider vi eier og driver.

 1. INFORMASJON VI SAMLER INN

Loggdata

Når du besøker vår nettside eller mobilapplikasjon, kan serverne våre automatisk lagre standarddata som overføres av brukerens nettleser eller enhet. Disse kan omfatte internett-protokolladresse til brukerens enhet (f. eks. IP-adresse), type og versjon av nettleseren, sider du besøker, tidspunkt og dato for besøket, tid brukt på sidene og andre detaljer.

Enhetsinformasjon

I tillegg kan vi samle inn informasjon om enheten du bruker for å få tilgang til vår nettside eller mobilapplikasjon. Denne informasjonen kan omfatte enhetstype, operativsystem, unik enhetsidentifikator, enhetsinnstillinger og informasjon om geografisk beliggenhet. Hva vi samler inn kan avhenge av de spesifikke innstillingene til brukerens enhet og programvare. Vi oppfordrer deg til å sjekke retningslinjene til enhetsprodusenten eller programvareleverandøren for å finne ut hvilken informasjon de gjør tilgjengelig for oss.

Personopplysninger

Vi kan be om brukerens personlige opplysninger, for eksempel:

 • navn;
 • e-post;
 • sosiale nettverksprofiler;
 • fødselsdato;
 • fasttelefon/mobiltelefonnummer;
 • hjemme-/postadresse;

Vi bruker Stripe sikker betalingsbehandlingsplattform for å tilby en jevn og sømløs betalingsopplevelse. Vennligst se gjennom innholdet i Stripe sikkerhetssenter for å finne ut hvordan Stripe håndterer personvernemner.

I tillegg bruker vi tjenester til Veriff for å verifisere brukerens ID-kort og/eller førerkort. Veriff tilbyr personlig identifikasjonstjenester til kunder (inklusiv Beast). Det betyr at selskapet identifiserer brukerne og at du (dvs. brukeren) har gitt ditt samtykke til at vi kan behandle brukerens opplysninger i samsvar med vår personvernpolicy og at Veriff kan behandle brukerens data i henhold til Veriff personvernpolicy. Veriff kan blant annet samle inn og behandle følgende personopplysninger:

(1) brukerens personopplysninger, f. eks. navn, kjønn, personnummer, fødselsdato, handleevne, nasjonalitet og statsborgerskap, samt brukerens tidligere opplysninger, som vi kan ha lagret i forrige kommunikasjonsperiode;

 • dokumentdetaljer, for eksempel dokumentnavn, utstedelsesland, dokumentnummer, utløpsdato, strekkodeinformasjon (kan variere avhengig av dokument) og sikkerhetsfunksjoner;
 • ansiktsgjenkjenningsinformasjon, f. eks. bilder, videoer og lydopptak av deg og brukerens dokument, og lydopptak laget av identifiseringsprosessen;
 • kontaktopplysninger, f. eks. adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse;
 • tekniske data (enhetssignatur), inklusiv informasjon om dato og klokkeslett når du brukte tjenesten og hva den omfattet, brukerens IP-adresse og domenenavn, brukerens programvare- og maskinvarespesifikasjoner, og brukerens generelle geografiske beliggenhet (f.eks. by, land);
 • biometriske data, f. eks. ansiktsgjenkjenning;
 • relevante offentlig tilgjengelige data, f. eks. informasjon om person med statlig bakgrunn og verifisering av lister over offentlige sanksjoner.
 1. JURIDISK GRUNNLAG FOR BEHANDLING

Vi behandler brukerens personopplysninger på en lovlig, rettferdig og transparent måte. Vi samler inn og behandler brukerdata kun hvis vi har et juridisk grunnlag for å gjøre det.

Det juridiske grunnlaget er avhengig av hvilke tjenester og hvordan du bruker disse – dvs. at vi kun samler inn og bruker opplysninger om deg dersom:

 • det er nødvendig for å oppfylle avtalen som er inngått med brukeren eller å iverksette tiltak på forespørsel fra brukeren før en slik avtale blir inngått (f.eks. hvis vi gir brukeren tjenesten du har bedt om fra oss);
 • det tjener en legitim interesse (med mindre det oppveies av brukerens personverninteresser), f. eks. for forskning og utvikling, markedsføring og promotering av våre tjenester, beskyttelse av våre juridiske rettigheter og interesser;
 • du godtar at vi bruker brukeropplysningene til et bestemt formål (for eksempel du kan godta å motta nyhetsbrev), eller
 • vi må behandle brukerens opplysninger for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Hvis du godtar at vi bruker brukeropplysningene til et bestemt formål, har du rett til å tenke deg om når som helst (men dette påvirker ikke faktumet at en viss behandling allerede har funnet sted).

Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn nødvendig. Når vi lagrer brukeropplysninger, bruker vi kommersielt akseptable tiltak for å beskytte disse mot tap og tyveri, uautorisert bruk, avsløring, kopiering, bruk eller endring.

Det er derfor verdt å huske at ingen elektroniske midler for å overføre eller lagre informasjon er 100 % sikre og kan ikke garantere fullstendig datasikkerhet. Om nødvendig kan vi lagre brukerens personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser eller for å beskytte brukerens eller andre personers viktige interesser.

 1. INNSAMLING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan samle inn, lagre, bruke og avsløre informasjon for følgende formål, og vi behandler ikke personopplysninger på en måte som ikke oppfyller disse formålene:

 • for å verifisere at leiebilen blir brukt i samsvar med våre vilkår for utleie av biler og tilbud av tjenester ved å bruke et kjøretøysystem og separat installert GPS for å innhente og samle inn relevant informasjon som beliggenhet, kjørelengde, hastighet, veiforhold osv.;
 • for at brukeren skal kunne redigere eller tilpasse opplevelsen sin på vår nettside eller mobilapplikasjon;
 • for at brukeren skal kunne se og bruke vår nettside, mobilapplikasjon, tilknyttede applikasjoner og sosiale medieplattformer;
 • for at vi skal kunne kontakte og kommunisere med brukeren;
 • for lagring av dokumenter og administrative formål;
 • for å utvikle og forbedre analyser, markedsundersøkelser og forretningsvirksomhet, bl. a. drift og forbedring av vår nettside, mobilapplikasjon, tilknyttede applikasjoner og sosiale medieplattformer;
 • for å kunne organisere kampanjer og/eller tilby ekstra fordeler til brukeren;
 • for annonsering og markedsføring, bl. a. for å sende brukeren reklamemateriell om selskapets produkter og tjenester, samt informasjon om tredjeparter, som vi tror kan være av interesse for brukeren;
 • for å oppfylle våre juridiske forpliktelser og løse eventuelle tvister;
 • for å kunne vurdere jobbsøknader.
 1. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi kan avsløre personopplysninger til:

 • tredjeparts tjenesteleverandører for å kunne levere deres tjenester til brukeren, inklusiv (ubegrenset) leverandører av IT-tjenester, datalagrings-, hosting- og servertjenester, annonsenettverk, analyse- og feilloggere, inkassatorer, leverandører av vedlikeholds- og feilsøkingstjenester, markedsførings- eller annonseringstjenester, profesjonelle rådgivere og betalingssystemoperatører;
 • våre ansatte, arbeidstakere og/eller nærstående parter;
 • sponsorer eller promotører av våre kampanjer;
 • kredittinformasjonsinstitusjoner, domstoler, voldgiftsdomstoler og regulatoriske myndigheter hvis du ikke betaler for varer eller tjenester som blir levert til brukeren;
 • domstoler, voldgiftsdomstoler, regulatoriske myndigheter og rettshåndhevende instanser i samsvar med loven i forbindelse med faktiske eller potensielle rettssaker eller for etablering, utøvelse eller forsvar av våre juridiske interesser;
 • tredjeparter, inklusiv representanter eller underleverandører, som hjelper oss med å levere informasjon til brukeren eller tilby produkter, tjenester og direkte markedsføring; og
 • tredjeparter for å samle inn og behandle opplysninger.
 1. OVERLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER PÅ INTERNASJONALT NIVÅ

Personopplysningene vi samler inn blir lagret og behandlet i Estland, Tyskland, Frankrike, Belgia, Tsjekkia, Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island, Latvia, Litauen, Polen, Østerrike, Sveits, Kroatia, Kypros, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania og USA som våre lokasjoner eller hvor våre partnere, datterselskaper og tredjeparts tjenesteleverandører er lokalisert. Ved å gi oss dine personopplysninger gir du samtykke til utlevering av disse til internasjonale tredjeparter.

Vi sikrer at personopplysninger som overleveres fra landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, er beskyttet med forsvarlige midler, for eksempel gjennomføring av standard databeskyttelsesklausuler eller bindende selskapsforskrifter eller andre juridisk akseptable midler godkjent av EU-kommisjonen.

Hvis vi overlevere personopplysninger fra et land utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet til et annet land, erkjenner og godtar du at tredjeparter i andre jurisdiksjoner kanskje ikke er underlagt de samme databeskyttelseslovene som i vår jurisdiksjon. Det er en risiko for at hvis slike tredjeparter engasjerer seg i aktiviteter som bryter personvernlovene i vår jurisdiksjon, kan det hende du ikke kan starte en innvendingsprosedyre i henhold til personvernlovene i vår jurisdiksjon.

 1. BRUKERRETTIGHETER VEDRØRENDE BRUKERENS PERSONOPPLYSNINGER OG KONTROLL AV PERSONOPPLYSNINGER

Valg og samtykke. Ved å gi oss dine personopplysninger godtar du at disse vil bli samlet inn, lagret, brukt og avslørt i samsvar med disse prinsipper. Hvis brukeren er under 16 år, må han/hun ha tillatelse fra en forelder eller verge for å se og bruke nettsiden og/eller mobilapplikasjonen, og forelderen eller den juridiske vergen må ha gitt sitt samtykke for at brukeren kan levere oss sine personopplysninger. Brukeren er ikke pålagt å gi oss sine personopplysninger, men unnlatelse av brukeren til å gjøre det kan påvirke muligheten til å bruke denne nettsiden og/eller mobilapplikasjonen eller tilgjengeligheten til produktene og/eller tjenestene som tilbys gjennom disse.

Informasjon fra tredjeparter. Hvis vi mottar personopplysninger om brukeren fra tredjeparter, vil vi beskytte disse i samsvar med disse prinsipper. Hvis du er en tredjepart som oppgir personopplysninger om noen andre, bekrefter du at du har innhentet vedkommendes samtykke til å gjøre det.

Begrensninger. Du kan velge å begrense innsamlingen eller bruken av dine personopplysninger. Hvis du tidligere har avtalt med oss at vi kan bruke dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål, kan du når som helst ombestemme deg ved å kontakte oss ved bruk av kontaktopplysningene nedenfor. Hvis du ber oss om å begrense måten vi bruker brukerens personopplysninger, informerer vi brukeren om hvordan begrensningene påvirker din bruk av vår nettside, mobilapplikasjon eller produkter og tjenester.

Tilgang og dataoverføring. Du kan be om detaljer om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg som bruker. Du kan be om en kopi av personopplysningene om deg. Hvis det er mulig, utleverer vi denne informasjonen i CSV format eller et annet lettfattelig maskinlesbart format. Du kan når som helst be om sletting av personopplysninger om deg. Du kan be om at vi overleverer disse personopplysninger til en tredjepart.

Korrigering Hvis du finner ut at opplysninger om deg som bruker er unøyaktige, utdaterte, ufullstendige, ubetydelige eller villedende, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor. Vi vil iverksette rimelige tiltak for å korrigere all informasjon du anser som unøyaktig, ufullstendig, villedende eller utdatert.

Varsling om datainnbrudd. Vi overholder gjeldende lover angående datainnbrudd.

Reklamasjoner. Hvis du mener at vi har brutt gjeldende databeskyttelseslover og ønsker å sende inn en reklamasjon, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor og gi oss alle detaljer om det påståtte bruddet. Vi vil undersøke reklamasjonen umiddelbart og besvare brukeren skriftlig, gi oversikt over resultatene av vår undersøkelse og de neste tiltakene vi vil iverksette for å løse brukerens reklamasjon. I tillegg har du rett til å kontakte regulatoriske eller databeskyttelsesmyndigheter angående reklamasjonen din.

Bortvelging av varsler. For å velge bort å delta i vår e-postdatabase eller motta varsler (inkludert markedskommunikasjon), vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor eller ved å velge bort.

 1. INFORMASJONSKAPSLER

Vi bruker informasjonskapsler for å samle inn informasjon om brukeren og brukerens aktiviteter på vår nettside. En informasjonskapsel er en liten datafil, som nettstedet vårt lagrer på brukerens datamaskin eller mobiltelefon, og bruker hver gang du besøker vår nettside for å forstå hvordan du bruker nettsiden. Dette vil hjelpe oss å gi brukeren innhold basert på brukerens preferanser.

 1. OVERFØRING AV VIRKSOMHET

Hvis vi eller våre eiendeler blir ervervet eller forventes å bli avsluttet eller gå konkurs, vil opplysningene inngå i eiendelene som overføres til erververen. Du erkjenner at slik overføring kan skje og at personen som kan erverve oss kan fortsette å bruke brukerens personopplysninger i samsvar med disse prinsipper.

 1. BEGRENSNINGER PÅ VÅRE PRINSIPPER

Vår nettside og mobilapplikasjon kan skape lenke til eksterne nettsider som vi ikke administrerer. Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontrollere innholdet eller prinsippene til slike nettsider eller være ansvarlige for deres personvernprinsipper.

 1. ENDRINGER I DISSE PRINSIPPENE

Vi kan endre disse prinsippene etter eget skjønn for å gjenspeile gjeldende akseptabel praksis. Vi iverksetter rimelige tiltak for å varsle brukere om endringer gjennom vår nettside og mobilapplikasjon. Hvis du fortsetter å bruke vår nettside etter å ha endret disse prinsippene, samtykker du til vår praksis om personvern og personopplysninger.

Hvis vi gjør vesentlige endringer i disse prinsipper, f. eks. endrer det juridiske grunnlaget for behandlingen av brukerens personopplysninger, ber vi om at du gir ditt nye samtykke til den endrede personvernerklæringen.

Vennligst send alle forespørsler angående personvernreglene til [email protected]

We use cookies to ensure that we give you the best experience. If you continue using this website, we'll assume that you are happy about that.